GEGURITAN BAHASA JAWA Karya : Shindhy Nurulita Kusuma wardhani Lintang-lintang Lintang-lintang abyor ing tawang Cumlorot sliweran nalika alihan Kumleyang mencok […]