Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Posted on

GEGURITAN BAHASA JAWA
Karya : Shindhy Nurulita Kusuma wardhani
Lintang-lintang

Lintang-lintang abyor ing tawang
Cumlorot sliweran nalika alihan
Kumleyang mencok ing socamu asihku
Cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
Ing telenge atimu sliramu tansah dakantu
Lintang-Lintang alihan
Cumlorot telu ana pundhakku
Kawitan lintang abang lintang perang
Kapindho lintang mirunggan lintang
kamunangsan

Pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

Rumah abadi
Semoga Bermanfaat ^_^