Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Posted on

GEGURITAN BAHASA JAWA

Karya : Shindhy Nurulita Kusuma wardhani

Lintang-lintangLintang-lintang abyor ing tawang
Cumlorot sliweran nalika alihan
Kumleyang mencok ing socamu asihku
Cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
Ing telenge atimu sliramu tansah dakantu
            Lintang-Lintang alihan
            Cumlorot telu ana pundhakku
            Kawitan lintang abang lintang perang
            Kapindho lintang mirunggan lintang
            kamunangsan
            Pungkasan lintang kumukus lintang kadurakanSemoga Bermanfaat ^_^